We behouden ons gezonde financieel beeld

In november 2021 boden we u een begroting over 2022 aan, waarbij we een egalisatiereserve 'Openeinde regelingen Zorg en ondersteuning' van € 1 mln vormden. Daarmee kwam het begrotingsoverschot op € 172.000, waarmee we het jaar 2022 startten. Na tussentijds aangebrachte wijzigingen ramen we een begrotingsoverschot € 0,6 mln.

We laten nog eens de actuele cijfers zien: de raming

Door ontwikkelingen in het jaar stellen we het beeld steeds bij en leggen we de wijzigingen aan u voor in de tussenrapportages. Bekijken we het begrotingssaldo en de wijzigingen hierop, dan zien we het volgende beeld:

Omschrijving

Voordelig

Nadelig

Bedrag

Primitieve begroting / Programmaplan

172

Effecten 2e tussenrapportage 2021

123

Effecten1e tussenrapportage 2022

1.466

Effecten 2e tussenrapportage 2022

1.394

Effecten septembercirculaire 2021

1.926

Effecten septembercirculaire 2022

345

Rentebaten lening Alliander

50

Bijdrage aankoop Station Vorden

200

Tussentijds resultaatneming 2022

1.500

Totaal mutaties

3.715

3.289

426

Totaal geraamd resultaat

598

Nu kijken we naar de actuele cijfers op 31 december: de werkelijkheid

Volgens de verslagleggingsregels van het BBV sluiten we het jaar ‘technisch’ af met een overschot van € 8,7 mln. Om van opdracht tot uitvoering te komen kostte in 2022 meer tijd dan van tevoren was ingeschat. De belangrijkste factoren hiervoor waren:

  • We voerden veel onverwachte werkzaamheden uit voor het opvangen van Oekraïners en het bieden van ondersteuningsmaatregelen aan inwoners en organisaties bij de energiecrisis.
  • De inflatie, energiecrisis en nasleep van corona maakten dat er gebrek was aan brandstoffen, grondstoffen en personeel. Onze leveranciers en zorgaanbieders voerden hun werkzaamheden in een lager tempo, of zelfs niet, uit.
  • We merkten dat er grenzen aan de formatie zitten. Bronckhorst heeft net als andere gemeenten te maken met toenemende taken en complexe maatschappelijke vraagstukken, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een krappe arbeidsmarkt.
  • Opnieuw kregen we vanuit het Rijk aan het eind van het jaar nog een fors bedrag aan extra middelen, we hadden geen tijd om op zo’n korte termijn bijbehorende plannen nog uit te voeren.

De uitgaven en inkomsten in vogelvlucht

In de infographic ziet u de inkomsten en uitgaven. De indeling past bij de meest herkenbare inkomstenbronnen en uitgaven. Onder de uitgaven van Bestuur staat ook 'organisatie', dit zijn de bedrijfsvoeringsuitgaven van onze gemeente.