iconBorg- en garantstellingen

Gewaarborgde geldleningen

1-1-2020

31-12-2020

Oorspronkelijk leningbedrag

rente %

looptijd

eind-datum

Vitens

185

-

Voetbalvereniging HC'03

66

59

125

3,900%

20 jaar

14-09-32

Saldo

251

59

Gegarandeerde geldleningen via het WSW

1-1-2020

31-12-2020

Oorspronkelijk leningbedrag

rente %

looptijd

eind-datum

(garantstelling indirect voor 50%)

Stichting HABION

13.000

13.000

13.000

2,515%

30 jaar

02-05-43

ProWonen

10.000

10.000

10.000

3,735%

19 jaar

01-03-25

ProWonen

10.000

-

10.000

3,990%

11 jaar

03-02-20

ProWonen

10.000

10.000

10.000

3,540%

11 jaar

28-06-21

ProWonen

15.000

15.000

15.000

3,830%

20 jaar

02-05-32

ProWonen

5.000

5.000

5.000

1,199%

20 jaar

31-05-39

ProWonen

242

222

805

3,540%

44 jaar

03-01-31

ProWonen

10.000

10.000

0,667%

40 jaar

16-02-60

ProWonen

7.500

7.500

0,428%

40 jaar

28-09-60

Sité Woondiensten

178

168

307

4,390%

34 jaar

01-06-32

143

261

4,570%

32 jaar

01-02-30

Sité Woondiensten

892

892

892

4,690%

32 jaar

01-08-30

Sité Woondiensten

3.500

3.500

3.500

4,100%

11 jaar

29-12-21

Sité Woondiensten

3.500

3.500

3.500

4,250%

12 jaar

29-12-22

Saldo

71.455

78.781

Borgstelling hypothecaire geldleningen verstrekt aan ambtenaren door het HVO

1-1-2020

31-12-2020

Oorspronkelijk

14 ambtenaren

1.530

1.384

2.078

In de balans opgenomen:

2019

2020

Gewaarborgde geldleningen

251

59

Gegarandeerde geldleningen via het WSW 50%

35.728

39.391

Hypothecaire geldleningen ambtenaren

1.530

1.384

Totaal

37.508

40.834