1A Vitale inwoners en samenleving

1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

6-1_  Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal lasten (4)

1.745

1.952

1.919

1.644

Totaal baten (8)

14

-

70

80

Saldo

-1.731

-1.952

-1.849

-1.564

7-1_  Volksgezondheid

Totaal lasten (4)

1.087

1.157

1.137

1.101

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-1.087

-1.157

-1.137

-1.101

Totaal deelprogramma 1A

-2.818

-3.109

-2.986

-2.665