1B Toegang en individuele voorzieningen

1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

6-2_  Wijkteams

Totaal lasten (4)

1.347

1.799

1.447

1.260

Totaal baten (8)

9

-

5

4

Saldo

-1.338

-1.799

-1.442

-1.256

6-3_  Inkomensregelingen

Totaal lasten (4)

6.052

6.859

10.516

11.309

Totaal baten (8)

4.903

5.512

9.066

10.217

Saldo

-1.149

-1.347

-1.450

-1.092

6-4_  Begeleide participatie

Totaal lasten (4)

4.880

4.323

5.074

4.889

Totaal baten (8)

54

-

502

564

Saldo

-4.826

-4.323

-4.571

-4.325

6-5_  Arbeidsparticipatie

Totaal lasten (4)

1.185

937

1.278

1.176

Totaal baten (8)

2

10

37

43

Saldo

-1.183

-927

-1.242

-1.132

6-6_  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Totaal lasten (4)

1.291

1.405

1.105

1.026

Totaal baten (8)

13

11

15

53

Saldo

-1.278

-1.395

-1.091

-973

6-71_  Maatwerk dienstverlening 18+

Totaal lasten (4)

8.680

7.715

8.441

8.901

Totaal baten (8)

613

441

378

478

Saldo

-8.068

-7.274

-8.063

-8.422

6-72_  Maatwerk dienstverlening 18-

Totaal lasten (4)

9.789

7.924

9.330

9.200

Totaal baten (8)

12

10

400

8

Saldo

-9.776

-7.914

-8.930

-9.192

6-81_  Geëscaleerde zorg 18+

Totaal lasten (4)

53

96

454

53

Totaal baten (8)

-

-

983

983

Saldo

-53

-96

529

930

6-82_  Geëscaleerde zorg 18-

Totaal lasten (4)

895

823

954

1.132

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-895

-823

-954

-1.132

Totaal deelprogramma 1B

-28.566

-25.898

-27.213

-26.595