2A Passend wonen

2A PASSEND WONEN

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

8-2_  Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

Totaal lasten (4)

158

43

27

20

Totaal baten (8)

142

7

131

563

Saldo

-16

-36

103

543

8-3_  Wonen en bouwen

Totaal lasten (4)

1.953

1.917

1.548

1.489

Totaal baten (8)

1.157

1.190

805

865

Saldo

-796

-727

-743

-625

Totaal deelprogramma 2A

-813

-763

-640

-82