2A Passend wonen

2A PASSEND WONEN

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

8-2_ Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

Totaal lasten (4)

589

405

4.313

381

Totaal baten (8)

1.091

491

4.948

537

Saldo

502

86

635

156

8-3_ Wonen en bouwen

Totaal lasten (4)

1.688

1.187

2.175

1.762

Totaal baten (8)

1.183

1.202

1.731

1.628

Saldo

-505

16

-444

-133

Totaal deelprogramma 2A

-2

102

191

23