2B Aantrekkelijke leefomgeving

2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

0-3_  Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal lasten (4)

570

441

432

449

Totaal baten (8)

278

118

248

329

Saldo

-293

-323

-184

-120

1-1_  Crisisbeheersing en brandweer

Totaal lasten (4)

2.636

2.676

2.660

2.673

Totaal baten (8)

29

-

-

-

Saldo

-2.607

-2.676

-2.660

-2.673

1-2_  Openbare orde en veiligheid

Totaal lasten (4)

836

644

735

1.241

Totaal baten (8)

41

-

-

64

Saldo

-794

-644

-735

-1.177

2-1_  Verkeer en vervoer

Totaal lasten (4)

4.227

4.675

4.795

4.420

Totaal baten (8)

537

139

139

242

Saldo

-3.690

-4.536

-4.657

-4.178

2-2_  Parkeren

Totaal lasten (4)

24

27

23

23

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-24

-27

-23

-23

2-5_  Openbaar vervoer

Totaal lasten (4)

37

33

31

31

Totaal baten (8)

-

-

1

-

Saldo

-37

-33

-30

-31

4-1_  Openbaar basisonderwijs

Totaal lasten (4)

43

45

42

41

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-43

-45

-42

-41

4-2_  Onderwijshuisvesting

Totaal lasten (4)

1.413

1.637

1.591

1.450

Totaal baten (8)

57

46

36

23

Saldo

-1.357

-1.590

-1.555

-1.428

4-3_  Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal lasten (4)

1.482

1.456

1.533

1.526

Totaal baten (8)

90

157

190

196

Saldo

-1.392

-1.299

-1.343

-1.330

5-1_  Sportbeleid en activering

Totaal lasten (4)

314

234

335

338

Totaal baten (8)

44

-

23

125

Saldo

-270

-234

-312

-213

5-2_  Sportaccommodaties

Totaal lasten (4)

1.111

1.093

1.121

1.133

Totaal baten (8)

327

304

339

369

Saldo

-783

-789

-782

-765

5-3_  Cultuur-presentatie, productie, particip

Totaal lasten (4)

216

195

314

294

Totaal baten (8)

32

-

15

39

Saldo

-184

-195

-299

-255

5-4_  Musea

Totaal lasten (4)

16

16

19

19

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-16

-16

-19

-19

5-5_  Cultureel erfgoed

Totaal lasten (4)

476

436

418

435

Totaal baten (8)

24

-

-

64

Saldo

-452

-436

-417

-371

5-6_  Media

Totaal lasten (4)

888

719

892

892

Totaal baten (8)

90

90

90

90

Saldo

-798

-629

-801

-802

5-7_  Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Totaal lasten (4)

3.344

3.210

3.492

3.046

Totaal baten (8)

103

177

207

132

Saldo

-3.241

-3.033

-3.286

-2.914

7-2_  Riolering

Totaal lasten (4)

3.302

3.575

3.673

3.596

Totaal baten (8)

4.528

4.545

4.545

4.604

Saldo

1.226

970

872

1.009

7-5_  Begraafplaatsen en crematoria

Totaal lasten (4)

432

478

488

527

Totaal baten (8)

465

498

505

492

Saldo

34

20

17

-34

8-1_  Ruimtelijke ordening

Totaal lasten (4)

2.013

2.220

2.286

1.955

Totaal baten (8)

162

170

150

155

Saldo

-1.851

-2.051

-2.137

-1.801

Totaal deelprogramma 2B

-16.573

-17.568

-18.392

-17.165