3A Economie

3A ECONOMIE

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

3-1_  Economische ontwikkeling

Totaal lasten (4)

-158

1.056

1.329

701

Totaal baten (8)

2

25

-

40

Saldo

161

-1.031

-1.329

-661

3-2_  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Totaal lasten (4)

201

169

169

80

Totaal baten (8)

25

-

-

-

Saldo

-176

-169

-169

-80

3-3_  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Totaal lasten (4)

80

83

83

82

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-80

-83

-83

-82

3-4_  Economische promotie

Totaal lasten (4)

412

383

454

385

Totaal baten (8)

8

14

64

58

Saldo

-404

-369

-390

-327

Totaal deelprogramma 3A

-498

-1.651

-1.970

-1.150