3A Economie

3A ECONOMIE

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

3-1_ Economische ontwikkeling

Totaal lasten (4)

725

1.032

1.188

1.439

Totaal baten (8)

19

-

-

126

Saldo

-706

-1.032

-1.188

-1.312

3-2_ Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Totaal lasten (4)

172

117

154

128

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-172

-117

-154

-129

3-3_ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Totaal lasten (4)

133

105

62

65

Totaal baten (8)

48

-

-

25

Saldo

-85

-105

-62

-41

3-4_ Economische promotie

Totaal lasten (4)

464

361

509

522

Totaal baten (8)

443

339

339

583

Saldo

-21

-22

-170

61

Totaal deelprogramma 3A

-985

-1.276

-1.574

-1.420