3B Duurzaamheid

3B DUURZAAMHEID

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

7-3_  Afval

Totaal lasten (4)

3.014

3.436

3.492

3.183

Totaal baten (8)

2.970

4.363

3.316

3.187

Saldo

-44

927

-176

3

7-4_  Milieubeheer

Totaal lasten (4)

1.511

1.399

2.149

1.791

Totaal baten (8)

67

62

602

351

Saldo

-1.444

-1.337

-1.547

-1.440

Totaal deelprogramma 3B

-1.487

-409

-1.723

-1.437