4A Besturen

4A BESTUREN

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

0-1G_  Bestuur - griffie

Totaal lasten (4)

850

761

851

791

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-849

-761

-851

-791

0-1OV_  Bestuur - overig

Totaal lasten (4)

1.858

1.069

1.070

1.126

Totaal baten (8)

31

-

-

-

Saldo

-1.827

-1.069

-1.070

-1.126

0-2_  Burgerzaken

Totaal lasten (4)

1.316

1.176

1.241

1.187

Totaal baten (8)

454

391

355

391

Saldo

-863

-785

-886

-796

Totaal deelprogramma 4A

-3.539

-2.614

-2.808

-2.713