4A Besturen

4A BESTUREN

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

0-1G_ Bestuur - griffie

Totaal lasten (4)

876

2.018

927

814

Totaal baten (8)

-

-

2

2

Saldo

-875

-2.018

-924

-812

0-1OV_ Bestuur - overig

Totaal lasten (4)

656

-

1.165

467

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-656

-

-1.165

-467

0-2_ Burgerzaken

Totaal lasten (4)

1.427

1.270

1.416

1.537

Totaal baten (8)

470

345

371

440

Saldo

-956

-926

-1.046

-1.097

Totaal deelprogramma 4A

-2.488

-2.943

-3.135

-2.376