Algemene dekkingsmiddelen

Dividenden

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

0-5D_  Treasury, dividenden

Totaal lasten (4)

-

4

4

-

Totaal baten (8)

818

457

568

540

Saldo

818

453

565

540

Saldo financieringsfunctie rente

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

0-5R_  Treasury, rente

Totaal lasten (4)

824

756

786

780

Totaal baten (8)

821

1.038

820

718

Saldo

-3

282

34

-62

Lokale heffingen

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

0-61_  OZB woningen

Totaal lasten (4)

315

394

314

383

Totaal baten (8)

5.022

5.025

5.119

5.108

Saldo

4.707

4.631

4.805

4.725

0-62_  OZB niet-woningen

Totaal lasten (4)

206

221

221

200

Totaal baten (8)

2.530

2.537

2.619

2.588

Saldo

2.324

2.316

2.398

2.388

0-64_  Belastingen overig

Totaal lasten (4)

114

116

137

83

Totaal baten (8)

469

427

372

457

Saldo

355

311

235

373

Saldo

7.386

7.258

7.438

7.487

Algemene uitkering

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

0-7_  Algemene uitkering ov.uitk.Gemeentefonds

Totaal lasten (4)

-

-

-

-

Totaal baten (8)

50.696

51.546

53.364

53.847

Saldo

50.696

51.546

53.364

53.847

Overige algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

0-8_  Overige baten en lasten

Totaal lasten (4)

-498

1.291

382

285

Totaal baten (8)

222

-

54

321

Saldo

721

-1.291

-328

36

Stortingen en onttrekkingen reserves

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

0-10_  Mutaties reserves

Totaal lasten (4)

25

-1.520

-1.622

-

Totaal baten (8)

2.948

1.357

2.387

2.393

Saldo

2.923

2.877

4.009

2.393