Overhead

Overhead

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr.na wijz. 2020

Rekening 2020

0-4ALG_  Overhead - algemeen

Totaal lasten (4)

5.161

4.883

5.421

5.392

Totaal baten (8)

-

-

-

32

Saldo

-5.161

-4.883

-5.421

-5.360

0-4COM_  Overhead - communicatie

Totaal lasten (4)

49

56

55

65

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-49

-56

-55

-65

0-4FAC_  Overhead - facilitair

Totaal lasten (4)

1.859

1.895

1.783

1.689

Totaal baten (8)

198

193

200

192

Saldo

-1.661

-1.701

-1.583

-1.497

0-4FIN_  Overhead - financiën

Totaal lasten (4)

7

8

8

6

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-7

-8

-8

-6

0-4ICT_  Overhead - ict

Totaal lasten (4)

1.872

1.564

1.862

1.757

Totaal baten (8)

10

-

-

-

Saldo

-1.862

-1.564

-1.862

-1.757

0-4JUR_  Overhead - juridisch

Totaal lasten (4)

24

36

36

42

Totaal baten (8)

3

-

-

-

Saldo

-21

-36

-36

-42

0-4PO_  Overhead - p&o

Totaal lasten (4)

816

947

934

938

Totaal baten (8)

90

89

50

152

Saldo

-726

-858

-885

-786

Totaal Overhead

-9.487.495

-9.106.879

-9.849.999

-9.511.758