Inleiding

De impact van corona voor Bronckhorst is enorm geweest; niet alleen op de totale samenleving, maar ook op ons als organisatie. Specifiek gaan we in dit hoofdstuk in op de crisisorganisatie, inzet van de sociale teams, ondersteuning voor maatschappelijke organisaties en ondernemers, en de inzet op het gebied van Toezicht en Handhaving. Ook schetsen we een beeld van de financiële consequenties voor onze gemeente en de ontvangen specifieke middelen van het rijk en provincie.