Korte termijn effecten op de gemeente

Crisisorganisatie

Om de pandemie direct te bestrijden werkten we vanaf half maart direct binnen een GRIP 4-status samen. Dit is de op één na hoogste GRIP-structuur. Het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de VNOG nam de besluiten en stelde de noodverordeningen vast. Het gemeentelijk crisisteam coördineerde deze opdrachten op gemeentelijk niveau. In het geval van de coronapandemie bestaat het gemeentelijke crisisteam: het Gemeentelijke Beleidsteam (GBT), Team Bevolkingszorg (TBZ) en het Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM).

Een crisisstructuur volgens GRIP indeling wordt meestal ingericht voor een korte periode, denk aan een grote brand of ontruiming. Op gemeentelijk niveau wordt deze bemenst door eigen bestuurders en medewerkers die daarvoor hun reguliere werk gedeeltelijk of helemaal aan de kant schuiven. In de basis bevat de crisisorganisatie de disciplines: Openbare orde en veiligheid, Volksgezondheid en Communicatie. In het geval van de coronapandemie is de crisisstructuur sinds maart 2020 in werking.

Vanaf 1 december is de Covid-wet van kracht in combinatie met ministeriële regelingen. De wet geeft de bevoegdheid aan de burgemeester om te kunnen optreden (handhavingsbevoegdheid). Waar eerder de veiligheidsregio de besluiten nam en de gemeenten deze uitvoerden, ligt deze verantwoordelijkheid nu bij de gemeenten. We streven nog steeds naar goede afstemming binnen de veiligheidsregio en specifiek binnen de regio Achterhoek voor zoveel mogelijk eenduidige uitvoering van de wet. De gemeentelijke crisisorganisatie voert de Covid-wet binnen Bronckhorst uit.