Verwachte lange termijn effecten op de gemeente

Effecten worden zichtbaar, maar nog te vroeg voor conclusies

De coronapandemie heeft een direct effect op de korte termijn. Maatregelen, ondersteuning van ondernemers die getroffen worden, evenementen die niet door kunnen gaan en kwetsbare inwoners die te maken hebben met eenzaamheid en psychische klachten. Hoe langer deze pandemie duurt hoe groter ook de effecten zijn voor de (middel)lange termijn. We volgen en onderzoeken de ontwikkelingen in de samenleving en in onze organisatie. De “Stuurgroep Lange Termijn” is hiervoor ingericht. Op basis van het uitvoeringsprogramma “samen goed goan” zetten we in om de onderlinge verbinding, betrokkenheid en energie in de samenleving te behouden. Via lokale en regionale monitors ontvangen we informatie over de effecten van de pandemie op verschillende onderdelen. De focus ligt op dit moment nog grotendeels op het bestrijden van de pandemie en de effecten op de korte termijn. Met ons risicomanagement brengen we in beeld met welke (financiële) onzekerheden wij rekening houden op de (middel)lange termijn. Daarnaast werken we aan het in beeld krijgen van de effecten voor de (middel)lange termijn waarover nog veel onduidelijkheid bestaat. In de begroting 2022 kunnen we hier mogelijk meer inzicht in geven.