Visie op genomen en te nemen maatregelen en activiteiten

In Bronckhorst zijn de maatregelen via de landelijke lijn goed opgevolgd. Vanaf de eerste berichten zijn we pro actief geweest in de communicatie en ondersteuning van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Nieuwe en aangepaste maatregelen werden direct verwerkt en gecommuniceerd. Gestructureerd werden vragen beantwoordt en meegedacht in oplossingen. We hielden actief contact met organisaties die direct bij de pandemie betrokken waren zoals verzorgingshuizen, huisartsen, scholen, sportverenigingen en dorpsbelangenorganisaties. Hiermee konden we een goed beeld krijgen wat we vanuit onze dienstverlening konden bieden om de samenleving te ondersteunen en de informatiebehoefte te achterhalen.