iconVisie

In 2020 beoogden we het grondbeleid te actualiseren, maar door het coronavirus verschoven we de prioriteiten. De actualisatie van het grondbeleid schoven we door naar 2021.