iconBeleidsverklaring

We zetten ons in om in 2030 energieneutraal te zijn. Samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties streven we naar een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. Het gaat om een grote transitie. We hanteren daarbij een aantal uitgangspunten:

  • duurzame maatregelen dienen voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn;
  • we stellen hoge eisen aan lokaal eigenaarschap en participatie;
  • we zetten maximaal in op energiebesparing;
  • voor de resterende energievraag zetten we alle mogelijke duurzame bronnen in: uit de bodem, het water, biomassa, wind en de zon.

De opgestelde 'Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030' geeft de contouren voor te treffen maatregelen. In de routekaart staat welke keuzemogelijkheden en beperkingen er zijn. De invulling met concrete activiteiten gebeurt nog. Daar betrekken we inwoners bij.