iconKlimaatbegroting

De klimaatbegroting brengt in beeld welke invloed beleidskeuzes hebben op het veranderende klimaat. De klimaatbegroting is een instrument in ontwikkeling. Enkele gemeenten hebben ervaring met een dergelijke kwantitatieve sturingsmethodiek voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Op dit moment zijn nog niet alle noodzakelijke cijfers beschikbaar en met name de cijfers over de gerealiseerde reductie niet. Door de coronacrisis hebben we hier minder tijd en aandacht aan kunnen besteden.
Het komende jaar benutten we om tot een volledige set van verifieerbare cijfers te komen over de realisatie van klimaatdoelstellingen op basis van berekeningen per project.