iconKengetallen

Volgens het BBV geven we kengetallen over het onderhoud van kapitaalgoederen. De voorgeschreven kengetallen ziet u in het volgende overzicht:

Stand voorziening 31-12-2020

Besteed jaarbudget

Gereserveerd bedrag

Omvang bezuinigings- maatregelen

Omvang achterstallig onderhoud

Onderhoud gebouwen

2.606

530

838

n.v.t

Wegen

n.v.t.

4.420

n.v.t

n.v.t

Speelplaatsen

n.v.t.

15

n.v.t

n.v.t

Openbaar groen

n.v.t.

3.046

n.v.t

n.v.t

436

Riolering

624

3.596

754

n.v.t

Afval

-

3.183

n.v.t

n.v.t

Begraafplaatsen

n.v.t.

469

n.v.t

n.v.t

Materieel

n.v.t.

755

n.v.t

n.v.t

Totalen

3.229

16.013

1.592

-

436