iconOnderhoud afval

Voor de inzameling van restafval en grondstoffen staan in iedere kern ondergrondse containers.

Stand van zaken onderhoud

Nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen vinden plaats op basis van de planning in het Grondstoffenplan 2017-2020. De kapitaallasten daarvan dekken wij uit de afvalstoffenheffing.

Relevante ontwikkelingen

  • In 2020 zijn enkele containers vervangen.

Financiën

We voerden de werkzaamheden binnen het beschikbare budget uit.