iconOnderhoud speelplaatsen

Het speelruimteplan Bronckhorst maakt op basis van demografische ontwikkelingen keuzes voor het verminderen van het aantal speelplekken en speeltoestellen. Uitgangspunt hierbij is passende, goed verdeelde en aantrekkelijke speelruimte voor de Bronckhorster jeugd.

Stand van zaken onderhoud

Vrijkomende speeltoestellen van goede kwaliteit gebruiken we om speeltoestellen op andere (blijvende) speelplekken te vervangen. Voor de komende jaren verwachten wij dat de speelplek Park de Bleijke extra aandacht vraagt. De natuurlijke speelobjecten van hout vertonen de eerste verschijnselen van afbraak/rotting. Hiervoor stellen wij een vervangingsplanning op.

Relevante ontwikkelingen

  • Door de hele gemeente heen zijn speeltoestellen onderhouden en gerepareerd en/of vervangen, zodat ze aan de veiligheidseisen blijven voldoen.
  • In 2020 zou het Speelruimteplan in Vorden uitgevoerd worden. Door het coronavirus is het communicatietraject en de afstemming met inwoners niet gestart. Dit staat voor 2021 op de planning.
  • Onderzoek heeft uitgewezen dat het kunstgrasveld van het Cruyff Court in Hummelo aan vervanging toe is. Vervanging van de kunstgrasmat is kostbaarder dan dat het budget toelaat. In 2021 wordt hier verder aandacht aan gegeven.

Financiën

Het budget was voldoende voor uitvoering van het speelruimteplan en het beheer en onderhoud van de speeltoestellen.