Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen die de gemeente daadwerkelijk beschikbaar heeft om de financële risico's af te dekken. Het bestaat uit een structureel deel (jaarlijks opnieuw beschikbaar) en een incidenteel deel (éénmalig beschikbaar).

Weerstandscapaciteit

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Structureel

Incidenteel

Totaal

Aanwendbaar deel algemene reserve

11.500

11.500

berekening

Norm artikel 12 gemeente (Algemene uitkering)

10.860

OZB opbrengst

7.696

Onbenutte belastingcapaciteit

3.163

3.163

3.163

Post onvoorzien

128

128

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

3.291

11.500

14.791