iconRelatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Op basis van de hiervoor genoemde risico's is de risicosimulatie uitgevoerd. Dat doen we omdat we niet het totale risicobedrag (€ 27,5 mln) hoeven te reserveren. Niet alle risico's vinden plaats, ook niet in de vooraf beoordeelde mate. Uit de risicosimulatie blijkt dat we een weerstandscapaciteit nodig hebben van ruim € 6,8 mln. Dit kunnen we met 90% zekerheid zeggen. Door de uitbraak van corona is deze gevraagde capaciteit ten opzichte van 2019 flink toegenomen.

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet een relatie worden gelegd tussen de financieel beoordeelde risico's (dit is het benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit geeft het weerstandsvermogen weer.

We drukken het weerstandsvermogen uit in een ratio. We hanteren als ondergrens een ratio van 1,2 (voldoende). De ratio weerstandsvermogen komt voor deze jaarrekening uit op 2,18. Door de corona pandemie fluctueert dit ratio nogal. Op basis van actuele informatie van het rijk hebben we wat grotere risico's naar beneden kunnen bijstellen waardoor onze benodigde weerstandscapaciteit ten opzichte van eerdere berekeningen is afgenomen waardoor het ratio stijgt. Dit ratio blijft ondanks de corona crisis 'uitstekend'.