We startten met een projectgroep aan het invoeren van de Woo

Hoofdonderdelen van de Woo zijn: passieve openbaarmaking, actieve openbaarmaking en het op orde brengen van de informatiehuishouding. Passieve openbaarmaking betekent dat we op verzoek openbaar maken (denk aan de oude Wob-verzoeken). Actieve openbaarmaking betekent dat we uit onszelf de informatie openbaar maken. We startten met een projectgroep en wezen vanaf 1 mei 2022 Woo-contactpersonen aan om vragen van inwoners te beantwoorden. Deze Woo-contactpersonen zijn onderdeel van het klantcontactcentrum (KCC). Door een digitaal formulier op onze website werd het gemakkelijker om een Woo-verzoek in te dienen.