Begraafplaatsen en crematoria (7.5)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: begraafplaatsen en crematoria; lijkschouw; baten begraafplaatsrechten en baten afkoopsommen grafrechten.

Wat heeft het gekost?

7-5_  Begraafplaatsen en crematoria

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

432

478

488

527

-39

N

Totaal baten (8)

465

498

505

492

-13

N

Saldo

34

20

17

-34

-51

N

Toelichting op de verschillen

Geen relevante afwijkingen.

Specificatie lasten en baten