Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen; brandbestrijding; preventieve maatregelen tbv fysieke veiligheid en rampenbestrijding.

Wat heeft het gekost?

1-1_ Ā Crisisbeheersing en brandweer

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

2.636

2.676

2.660

2.673

-13

N

Totaal baten (8)

29

-

-

-

-

-

Saldo

-2.607

-2.676

-2.660

-2.673

-13

N

Specificatie lasten en baten