Media (5.6)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

De zorg voor fysieke en elektronische cultuurdrager: bibliotheken, artotheek, videotheek; lokale pers en lokale omroep; lokale informatievoorziening; overkoepelende organen.

Wat heeft het gekost?

5-6_  Media

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

888

719

892

892

-

N

Totaal baten (8)

90

90

90

90

-

-

Saldo

-798

-629

-801

-802

-

N

Specificatie lasten en baten