Musea (5.4)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijke onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, archeologie en historische archieven.

Wat heeft het gekost?

5-4_  Musea

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

16

16

19

19

-

N

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-16

-16

-19

-19

-

N

Specificatie lasten