Openbaar basisonderwijs (4.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar onderwijs: Bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; primair openbaar basisonderwijs; bewegingsonderwijs inclusief schoolzwemmen; huur van gymnastieklokaal en passend onderwijs.

Wat heeft het gekost?

4-1_  Openbaar basisonderwijs

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

43

45

42

41

-

V

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-43

-45

-42

-41

-

V

Specificatie lasten