Openbaar vervoer (2.5)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Bus, tram en metro, taxivervoer, veerdiensten en voorzieningen ter ondersteuning van het openbaar vervoer en OV experimenten.

Wat heeft het gekost?

2-5_  Openbaar vervoer

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

37

33

31

31

-

N

Totaal baten (8)

-

-

1

-

-1

N

Saldo

-37

-33

-30

-31

-1

N

Specificatie lasten