Economische promotie (3.4)

Programma: Bedrijvigheid en ontwikkeling
Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten van de gemeente: promotionele activiteiten, gericht op het behouden en versterken van bestaande bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werknemers; aantrekken van overige maatschappelijke organisaties op het gebied van cultuur en toerisme ter versterking van het toeristische profiel van de gemeente; investeren in (boven)lokale, regionale en landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken; promotie toerisme; beurzen en jaarmarkten; toeristenbelasting.

Wat heeft het gekost?

3-4_  Economische promotie

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

412

383

454

385

69

V

Totaal baten (8)

8

14

64

58

-6

N

Saldo

-404

-369

-390

-327

63

V

Toelichting op de verschillen

Voor de kosten van de ondernemersfondsen, van Industrieterrein Zelhem en voor de kosten van toerisme worden belastingopbrengsten gebruikt als dekking. Voor de reclamebelasting kernen was de opbrengst € 106.900 en voor industrieterrein Zelhem € 36.155. De opbrengsten zijn ondanks de coronacrisis van de ondernemers ontvangen.
Voor de kosten van toerisme gaat het om een belastingopbrengst van € 205.000.

Specificatie lasten en baten