Fysieke bedrijfsinfrastructuur (3.2)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling
Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid: grondexploitatie bedrijventerreinen; ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden; herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en winkelstrips; werkzaamheden t.b.v. land en tuinbouwgronden.

Wat heeft het gekost?

3-2_  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

201

169

169

80

89

V

Totaal baten (8)

25

-

-

-

-

-

Saldo

-176

-169

-169

-80

89

V

Toelichting op de verschillen

...

Specificatie lasten en baten