Overhead - Facilitair (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead - Facilitair

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

Wat heeft het gekost?

0-4FAC_  Overhead - facilitair

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

1.859

1.895

1.783

1.689

93

V

Totaal baten (8)

198

193

200

192

-7

N

Saldo

-1.661

-1.701

-1.583

-1.497

86

V

Toelichting op de verschillen

...

Specificatie lasten en baten