OZB woningen (0.61)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Lokale heffingen

Wat valt onder dit taakveld

De onroerend zaakbelasting op de woning: belasting op eigendom woningen; heffing en waardering woningen; uitvoering OZB; bezwaar en beroep.

Wat heeft het gekost?

0-61_  OZB woningen

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

315

394

314

383

-69

N

Totaal baten (8)

5.022

5.025

5.119

5.108

-11

N

Saldo

4.707

4.631

4.805

4.725

-80

N

Toelichting op de verschillen

Na de vaststelling van de offerte 2021-2025 van GBTwente is de verdeling van de (perceptie)kosten ook aangepast. In de kosten voor ozb-woningen zitten vanaf 2020 de werkelijke kosten van no cure no pay bedrijven (€ 96.000 N) en zijn kosten die thuishoren bij de heffing en invordering (taakveld 0.64) verschoven (€ 27.000 V). De ozb-opbrengst was minder dan 1% lager dan geraamd (€ 11.000 N).

Specificatie lasten en baten