Treasury, dividenden (0.5)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Treasury

Wat valt onder dit taakveld

Activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie: financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend van nutsbedrijven.

Wat heeft het gekost?

0-5D_  Treasury, dividenden

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

-

4

4

-

4

V

Totaal baten (8)

818

457

568

540

-28

N

Saldo

818

453

565

540

-24

N

Specificatie baten