Treasury, rente (0.5)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Treasury

Wat valt onder dit taakveld

Activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie: financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend van nutsbedrijven.

Wat heeft het gekost?

0-5R_  Treasury, rente

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

824

756

786

780

6

V

Totaal baten (8)

821

1.038

820

718

-102

N

Saldo

-3

282

34

-62

-96

N

Toelichting op de verschillen

...

Specificatie lasten en baten