Welkom bij de jaarstukken van de gemeente Bronckhorst

Dit zijn de jaarstukken van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2018, deze zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Op woensdag 29 mei 2019 zal de gemeenteraad deze jaarstukken behandelen en vaststellen. Het geeft u inzicht in het gevoerde beleid en beheer in 2018.

Snelkoppelingen en leeswijzer

Onderstreepte gegevens geven een doorklikmogelijkheid. Klikt u door naar een onderdeel binnen de jaarstukken dan kunt u terug naar waar u was met de "terug" knop van uw browser. Klikt u door naar een website dan opent deze link in een apart tabblad.

Om de leesbaarheid te verbeteren hebben we de cijfers in tabellen en opstellingen in € x 1.000 gezet, tenzij anders vermeld.

test plaatje cirkeldiagrammen