1B Toegang tot passende voorzieningen

V_1B TOEGANG TOT PASSENDE VOORZIENINGEN

Rekening 2017

Begroting 2018

Begr.na wijz. 2018

Rekening 2018

6-2_ Wijkteams

Totaal lasten (4)

1.353

1.211

-251

1.562

Totaal baten (8)

22

-

-

53

Saldo

-1.331

-1.211

251

-1.509

Totaal deelprogramma 1B

-1.331

-1.211

251

-1.509