1C Individuele voorzieningen

V_1C INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Rekening 2017

Begroting 2018

Begr.na wijz. 2018

Rekening 2018

6-3_ Inkomensregelingen

Totaal lasten (4)

6.700

6.979

6.987

6.297

Totaal baten (8)

5.673

5.509

5.641

5.903

Saldo

-1.027

-1.469

-1.347

-394

6-4_ Begeleide participatie

Totaal lasten (4)

4.821

4.727

4.641

4.766

Totaal baten (8)

-49

-

10

19

Saldo

-4.870

-4.727

-4.631

-4.747

6-5_ Arbeidsparticipatie

Totaal lasten (4)

485

284

1.042

1.173

Totaal baten (8)

92

33

10

-

Saldo

-393

-251

-1.032

-1.173

6-6_ Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Totaal lasten (4)

1.140

1.115

1.224

1.249

Totaal baten (8)

31

15

10

30

Saldo

-1.109

-1.100

-1.214

-1.218

6-71_ Maatwerk dienstverlening 18+

Totaal lasten (4)

7.054

7.813

7.289

7.716

Totaal baten (8)

792

827

790

783

Saldo

-6.262

-6.985

-6.499

-6.933

6-72_ Maatwerk dienstverlening 18-

Totaal lasten (4)

7.021

5.473

7.320

7.870

Totaal baten (8)

15

37

12

7

Saldo

-7.006

-5.436

-7.308

-7.863

6-81_ Geëscaleerde zorg 18+

Totaal lasten (4)

66

45

50

53

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-66

-45

-50

-53

6-82_ Geëscaleerde zorg 18-

Totaal lasten (4)

419

547

770

751

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-419

-547

-770

-751

Totaal deelprogramma 1C

-21.152

-20.561

-22.851

-23.133