2A Passend wonen

V_2A PASSEND WONEN

Rekening 2017

Begroting 2018

Begr.na wijz. 2018

Rekening 2018

8-2_ Grondexploitaties (niet-bedr,terreinen)

Totaal lasten (4)

-1.726

111

140

20

Totaal baten (8)

-78

16

54

93

Saldo

1.648

-94

-87

73

8-3_ Wonen en bouwen

Totaal lasten (4)

1.159

1.025

1.585

1.556

Totaal baten (8)

754

616

866

915

Saldo

-405

-409

-718

-642

Totaal deelprogramma 2A

1.243

-503

-805

-569