2B Aantrekkelijke leefomgeving

V_2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Rekening 2017

Begroting 2018

Begr.na wijz. 2018

Rekening 2018

0-3_ Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal lasten (4)

487

423

398

461

Totaal baten (8)

331

122

122

378

Saldo

-156

-301

-276

-82

1-1_ Crisisbeheersing en brandweer

Totaal lasten (4)

2.293

2.234

2.352

2.523

Totaal baten (8)

36

103

-

-

Saldo

-2.257

-2.131

-2.352

-2.523

1-2_ Openbare orde en veiligheid

Totaal lasten (4)

602

524

620

601

Totaal baten (8)

-

-

-

-56

Saldo

-602

-524

-620

-657

2-1_ Verkeer en vervoer

Totaal lasten (4)

4.414

4.294

4.739

4.700

Totaal baten (8)

188

133

134

219

Saldo

-4.226

-4.161

-4.606

-4.480

2-2_ Parkeren

Totaal lasten (4)

25

21

20

23

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-25

-21

-20

-23

2-5_ Openbaar vervoer

Totaal lasten (4)

41

31

31

41

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-41

-31

-31

-41

4-1_ Openbaar basisonderwijs

Totaal lasten (4)

38

42

42

43

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-38

-42

-42

-43

4-2_ Onderwijshuisvesting

Totaal lasten (4)

1.660

1.578

1.559

1.439

Totaal baten (8)

33

78

91

16

Saldo

-1.628

-1.500

-1.468

-1.423

4-3_ Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal lasten (4)

1.339

1.323

1.277

1.225

Totaal baten (8)

66

59

85

51

Saldo

-1.273

-1.264

-1.192

-1.174

5-1_ Sportbeleid en activering

Totaal lasten (4)

250

317

320

277

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-250

-317

-320

-277

5-2_ Sportaccommodaties

Totaal lasten (4)

1.100

1.068

1.082

1.039

Totaal baten (8)

311

304

304

318

Saldo

-790

-763

-778

-722

5-3_ Cultuur-presentatie,productie,particip

Totaal lasten (4)

169

174

179

173

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-169

-174

-179

-173

5-4_ Musea

Totaal lasten (4)

14

15

15

15

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-14

-15

-15

-15

5-5_ Cultureel erfgoed

Totaal lasten (4)

550

453

699

637

Totaal baten (8)

23

-

77

97

Saldo

-527

-453

-622

-540

5-6_ Media

Totaal lasten (4)

739

837

906

907

Totaal baten (8)

90

101

90

90

Saldo

-649

-736

-816

-817

5-7_ Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Totaal lasten (4)

2.723

2.633

2.900

2.790

Totaal baten (8)

139

15

15

178

Saldo

-2.584

-2.618

-2.885

-2.612

7-2_ Riolering

Totaal lasten (4)

3.668

3.459

3.438

3.412

Totaal baten (8)

4.307

4.339

4.339

4.388

Saldo

639

880

901

976

7-5_ Begraafplaatsen en crematoria

Totaal lasten (4)

387

479

461

464

Totaal baten (8)

444

544

548

475

Saldo

57

65

87

11

8-1_ Ruimtelijke ordening

Totaal lasten (4)

1.598

1.828

1.668

1.684

Totaal baten (8)

108

163

163

125

Saldo

-1.489

-1.665

-1.504

-1.559

Totaal deelprogramma 2B

-16.023

-15.769

-16.736

-16.175