3A Economie

V_3A ECONOMIE

Rekening 2017

Begroting 2018

Begr.na wijz. 2018

Rekening 2018

3-1_ Economische ontwikkeling

Totaal lasten (4)

645

448

535

212

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-645

-448

-535

-212

3-2_ Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Totaal lasten (4)

81

72

107

245

Totaal baten (8)

347

-

358

533

Saldo

266

-72

251

287

3-3_ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Totaal lasten (4)

58

59

63

63

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-58

-59

-63

-63

3-4_ Economische promotie

Totaal lasten (4)

403

366

417

411

Totaal baten (8)

426

361

333

322

Saldo

24

-5

-84

-89

Totaal deelprogramma 3A

-414

-585

-431

-76