4A Besturen

V_4A BESTUREN

Rekening 2017

Begroting 2018

Begr.na wijz. 2018

Rekening 2018

0-1G_ Bestuur - griffie

Totaal lasten (4)

786

758

828

805

Totaal baten (8)

8

-

-

11

Saldo

-779

-758

-828

-794

0-1OV_ Bestuur - overig

Totaal lasten (4)

660

1.311

1.642

1.879

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-660

-1.311

-1.642

-1.879

0-2_ Burgerzaken

Totaal lasten (4)

1.364

1.221

1.367

1.352

Totaal baten (8)

762

639

722

666

Saldo

-602

-582

-645

-686

Totaal deelprogramma 4A

-2.041

-2.650

-3.115

-3.358