Liquide middelen

Liquide middelen

boekjaar

voorgaand boekjaar

- BNG

250

253

- Rabobank

26

16

- voorschotkas dienstverlening / beheer

8

9

Totaal liquide middelen

284

278