Overlopende activa

Overlopende activa

boekjaar

voorgaand boekjaar

te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen

overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

- transitoria; nog te ontvangen bedragen

1.927

2.703

- transitoria; vooruit betaalde bedragen

192

-

Totaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

2.119

2.703

Totaal overlopende activa

2.119

2.703

Het nog te ontvangen bedrag heeft voornamelijk betrekking op het nog in rekening te brengen variabele deel van de afvalstoffenheffing 2018 (€ 1.344.000), de compensatie kosten zwerfvuil (€ 36.000), de vergoeding voor verpakkingsafval (€ 150.000), de door te berekenen kosten voor de pilot jongerenhuisvesting (€ 102.000), de afrekening van persoonsgebonden budgetten via het SVB (€ 61.000), de in rekening te brengen toeristenbelasting (€ 43.000) en de verwachte stormschade uitkering voor het gemeentehuis (€ 58.000).