iconInleiding

De bedrijfsvoering gaat over de processen gericht op inwoners en ondernemers (zoals

de klantenbalie), én processen gericht op de interne organisatie en het functioneren van de medewerkers (zoals de werkplekken). We verantwoorden hier alle ondersteunende taken en kosten die ten laste komen van taakveld 0.4: overhead (conform landelijke BBV voorschriften).

Als de lasten van overhead ziet het BBV alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces: "financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, personeel en organisatie, de gemeentesecretaris, management, inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement), juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken en huisvesting; documentaire informatievoorziening en managementondersteuning".