Kengetallen formatie

Werkelijk 31-12-2016

Werkelijk 31-12-2017

Begroot 2018

Werkelijk 2018

Vast dienstverband

263

268

270

273

Tijdelijk dienstverband

15

20

20

22

Totaal

278

288

290

295

Er is een toename van het aantal medewerkers te zien door versterking van de strategische capaciteit op de grotere opgaven van gemeente Bronckhorst. Denk bijvoorbeeld aan Vitale Kernen en Omgevingswet, waarvoor extra personeel is ingezet. En voor de tijdelijkheid heeft uitbreiding plaats gevonden bij Klantadvies en Participatie.