iconInleiding

In de paragraaf 'Financiering' geven we inzicht in het financieringsbeleid van de gemeente. We schenken aandacht aan: de ontwikkelingen, het risicobeheer van de financieringsportefeuille, de financieringsbehoefte, de rentelasten en de verdeling van deze lasten.