iconInleiding

Grondbeleid is van belang voor het sturen van het gewenste grondgebruik in de gemeente en heeft invloed op het ruimtelijke ordeningsbeleid. Het gaat om het ontwikkelen van woningbouwlocaties en nieuwe bedrijfsterreinen. Grondbeleid kan actief, passief of faciliterend zijn.

Wij voeren een faciliterend grondbeleid. Bij faciliterend grondbeleid zet de gemeente al haar middelen in om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te realiseren, maar verwerft niet altijd zelf de grond. Belangrijk is dat de gemeente, ook in situaties waarin de eigenaar van de grond (meestal de projectontwikkelaar) de locatie ontwikkelt, de regie zoveel mogelijk behoudt.