iconInleiding

Naast de algemene uitkering zijn de lokale heffingen (belastingen, leges en rechten) de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente.

Lokale heffingen hebben tot doel om dekking te vinden voor uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. Ze worden vooral door de burgers opgebracht.
We onderscheiden Lokale heffingen in heffingen waarvan de besteding gebonden of ongebonden is.
Ongebonden lokale heffingen (belastingen) behoren tot de algemene dekkingsmiddelen, omdat daar geen aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak.

Gebonden heffingen (rechten en heffingen) rekenen we niet tot de algemene dekkingsmiddelen. Tegenover deze rechten en heffingen staan wél aanwijsbare tegenprestaties. Voorbeeld hiervan is de afvalstoffenheffing.

De kosten van de gemeentelijke dienstverlening berekenen we door in de tarieven. Deze kosten beperken we zoveel mogelijk en verdelen we, daar waar mogelijk, rechtvaardig. Hierdoor bereiken we een evenwichtige lastenverdeling.